สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
แม่มูลไหลผ่าน แหล่งอาหารอินโดจีน งามล้ำเทียนพรรษา กราบไหว้พระแก้วบุษราคัม
สนามบินนานาชาติ นักปราชญ์ลือนาม
 


1 FM 100.25 MHz คนไทยใจสามัคคี


2 FM 100.75 MHz คู่บุญคนแสนดี
 
3 FM 104.25 MHz ดอนยูง ดงฟ้าห่วน


4 FM 89.00 MHz โมโซชาแนล

5 FM 89.25 MHz วีอาร์ แฟมิลี่
 


อำเภอวารินชำราบ

นมัสการหลวงปู่ชา มีปลาแซบหลาย มากพันธุ์ไม้ดอก บ่งบอกวัฒนธรรม 


1 FM 90.50 MHz สามัคคี เรดิโอ

2 FM 103.75 MHz คลื่นคนฮักดี


อำเภอเขมราฐ

ต้นตำหรับลำตังหวาย ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์น้ำใจงาม สุดเขตแดนสยาม มะขามหวานหลากหลาย กล้วยตากรสดี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโขง
 


1 FM 88.25 MHz ไผ่งาม เรดิโอ

2 FM 88.00 MHz บ้านทรายทอง

3 FM 100.75 MHz พรแก้วสองฝั่งโขง

 


อำเภอกุดข้าวปุ้น

กุดข้าวปุ้น เมืองอู่ข้าว พระเจ้าใหญ่ขุมคำ งามล้ำผ้าทอ บ้านก่อปอถัก ภูขามงามนัก ประชารักสามัคคี 


1 FM 99.25 คลื่นใจภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า

2 FM 92.50 MHz กลางทุ่งนาเรดิโอ


อำเภอสิรินธร

เจ้าฟ้าประทานนาม งานตำหนักราชสุดา พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังไฟฟ้า ค้าขายไทย - ลาว ตะนะพราวแก่งงาม 


1 FM 101.00 MHz ทีก้าเรดิโอ

2 FM 103.50 MHz หนองเม็ก เรดิโอ


อำเภอตระการพืชผล

ตระการเมืองข้าวหอม พร่ำพร้อมวัฒนธรรม งามล้ำหอไตร พระเจ้าใหญ่วัดศรี มากมีเกลือสินเธาว์
ถิ่นเก่าบ้านขุหลุ เชิดชูพุทธศาสน์ อุดมชาติด้วยพืชผล 


1 FM 101.50 MHz วิทยุตระการพืชผล

2 FM 96.25 MHz ออนซอนชุมชนคนท้องถิ่นเซเป็ดตระการพืชผล

3 FM 103.50 MHz คลื่นดีศรีตระการ

4 FM 106.00 MHz คนบ้านดอน


อำเภอเขื่องใน

เขื่องในหนองธรรมชาติ ธรรมาสน์สิงห์งามเด่น สุขสงบเย็นบึงเขาหลวง เลอสรวงลำน้ำชี
ไหมมัดหมี่ภูมิปัญญา ปวงประชาพาใฝ่ธรรม 


1 FM 97.75 MHz สหกรณ์ร่วมใจ อ.เขื่องใน

2 FM 100.75 MHz ก่อน้อย


อำเภอศรีเมืองใหม่

ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลงปู่มั่น ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย ลอยล่องแก่งจุการ
งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่ 


1 FM 94.75 MHz โขงเจียมเรดิโอ

 

อำเภอน้ำยืน
ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต งามงดพลาญเสือ เหลือเฟืออัญมณี มากมีพืชเศรษฐกิจ
แหล่งสถิตนารายณ์บรรทมสินธุ์ สวยโสภิณถ้ำโยนี


1 FM 94.25 MHz คนน้ำยืน

 

อำเภอนาจะหลวย
นาจะหลวยรวยน้ำใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่า เทพเจ้าภูหมากจอง เนืองนองน้ำตกถ้ำบักเตว


1 FM 106.50 MHz เสียงจากนาจะหลวย

 

อำเภอม่วงสามสิบ
ถิ่นคนดี ศรีธนญชัยสระโบราณ แหล่งกำเนิดมะขามหวาน พระโรจน์ไผ่ใหญ่ กราบไหว้หลวงพ่อเกษมสีมา
ชมวัดป่าวิเวก อเนกค่าคุณธรรม


1 FM 97.25 MHz กรีนเวฟ

2 FM 97.50 MHz คลาสสิค เรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle