สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์


1 FM 100.00 MHz ลำปาวเรดิโอ

2 FM 97.00 MHz กส. 97

3 FM 104.75 MHz กรี๊ด เอฟ เอ็ม
 

 

 อำเภอยางตลาด
เร่งพันธุ์ดีดงระแนง แหล่งรวมการเกษตร เขตกุ้งก้ามกรามรสเลิศ ถิ่นกำเนิดวงโปงลาง เส้นทางสู่อินโดจีน
แผ่นดินแห่งนักปราชญ์
 


1 FM 88.75 MHz คนมักม่วน

 

อำเภอสมเด็จ
สมเด็จนามมงคล งามเลิศล้นแก่งพฤๅชัย 
น้ำตกใสแก้งกะอาม ธรรมชาติงามลำถ้ำผาลี่ 
ฝีมือดีคือเนื้อทุบ งามเหวหุบผาเสวย น่าชมเชยหมอลำซิ่ง 


1 FM 92.25 MHz วทท.สี่แยกสมเด็จ

2 FM 91.00 MHz วทท.สหกรณ์สมเด็จ

 

อำเภอห้วยผึ้ง
เมืองสามอ่าง โปงลางโบราณ ผักหวานภูสวย ลำห้วยน้ำใส พริกเผ็ดถึงใจ บุญบั้งไฟตระการตา 


1 FM 101.25 MHz ห้วยผึ้ง

 

อำเภอนาคู
น้ำตกผานางคอย รอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่งเก่าสลักหิน สนามบินเสรีไทย ก้าวไกลการศึกษา ล้ำค่าวัฒนธรรม 


1 FM 89.75 MHz คนรักบ้านชาด

2 FM 91.75 MHz วทท.นาคู

3 FM 105.25 MHz บ้านชาดเรดิโอ
 

 

 

อำเภอห้วยเม็ก
พระธาตุพนมคู่เมือง เลื่องลือ เสื่อกก จักสาน ลำธารห้วยสายบาตร ตลาดโสกหินขาวลานค้า อ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟ้า

สวนป่าดงระแนง แหล่งอนุรักษ์เต่าเพ็ก 


1 FM 102.00 MHz คนบ้านเฮา

2 FM 99.00 MHz พระธาตุพนมจำลอง

 

อำเภอหนองกุงศรี
ถิ่นลำหนองแสน แดนเกาะมหาราช ก๊าซธรรมชาติดงมูล ศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่ สว่างไสวด้วยแสงธรรม


1 FM 95.00 MHz หนองกุงศรีเรดิโอ

 

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle