สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองคาย

อำเภอเมืองหนองคาย
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทยลาว 


1 FM 91.75 MHz คริสเตียนเรดิโอ

2 FM 88.50 MHz คนบ่อหิน

 

อำเภอศรีเชียงใหม่
พระอริยสงฆ์เลิศล้ำ ถิ่นเกษตรกรรมยอดเยี่ยม แดนสองล้านสองเวียง 


1 FM 96.50 MHz ลูกทุ่งสนั่นเมือง

 

อำเภอท่าบ่อ
หลวงพ่อองค์ตื้อ เลื่องลือใบยา บ่อปลากองนาง 


1 FM 94.00 MHz กองนางเรดิโอ

2 FM 100.75 MHz มิตรภาพลำโขง

3 FM 89.75 MHz น้ำลานเรดิโอ
 

 

อำเภอสังคม
บั้งไฟพญานาค กล้วยตากลือก้อง หาดทรายแสงทอง ล้อมรอบด้วยภูเขา คือถิ่นเราชาวสังคม จังหวัดหนองคาย 


1 FM 105.00 MHz คลื่นสังคมสุขใจ

 

อำเภอโพนพิสัย
หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 


1 FM 102.75 MHz โพนพิสัยเรดิโอ

2 FM 107.00 MHz คนรักเสียงเพลง

 

อำเภอสระใคร
สระใครเมืองน่าอยู่ ประตูสู่หนองคาย นบไหว้พระศรีอารยิ์ ข้าวสารหอมมะลิชั้นดี มีหลวงพ่อใหญ่คู่เมือง 


1 FM 93.25 MHz วิทยุภูมิไทย

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle