สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ


1 FM 91.75 MHz ศรีธานีแฮปปี้เรดิโอ


อำเภอห้วยทับทัน

ไก่ย่างไม้มะดันเลื่องลือ ขึ้นชื่อข้าวหอมมะลิมากมาย หลากหลายผ้าไหมลวดลายดี
โครงกระดูกมนุษย์โบราณพันปีน่าศึกษา ปราสาทขอมโบราณตระการตา สืบสานนานมาผ้าเก็บย้อมมะเกลือ
 


1 FM 88.75 MHz มิตรภาพ กูย ลาว


อำเภอกันทรลักษณ์

กันทรลักษ์ เมืองหลักการเกษตร เขตประตูสู่เขาพระวิหาร งามผลาญผามออีแดง แหล่งรวมวัฒนธรรม 


1 FM 106.75 MHz วิทยุเกษตรกร

2 FM 98.25 MHz ไฮไลท์ เรดิโอ


อำเภอน้ำเกลี้ยง

น้ำเกลี้ยงเมืองน้ำใส ถิ่นชาวส่วยน้ำใจดี มีลำห้วยมากหลาย ป่าสนสองใบร่มรื่น ชื่นชมวัฒนธรรมสืบสาน
แดนเมืองโบราณพังคู


1 FM 94.25 MHz คนก้าวหน้า

2 FM 98.00 MHz พาเจริญเรดิโอ


อำเภอราศีไศล

หาดทรายมูลคู่บ้าน ลิงบ้านหว้านคู่เมือง ดงภูดินลือเลื่อง เมืองแห่งบั้งไปแสน ดินแดนหอมแดง แหล่งหมูหันรสดี
ฝายราษีสุดสวย พร้อมด้วยไข่ไก่งาม 


1 FM 106.25 MHz เอส เอส เรดิโอ


อำเภอเบญจลักษณ์

เบญจลักษ์เมืองงาม ล้นหลามสามัคคี มากมีฟาร์มไก่ ผ้าไหมมัดหมี่ มีพุทธอุทยาน 


1 FM 100.75 MHz ศรีเจริญทรัพย์


อำเภอขุนหาญ

ขุนหาญเมืองน้ำตก สะตอดกรสชาติดี มีเงาะทุเรียนหอมหวาน วัดล้านขวดลำค่า ชาวประชาสามัคคี มากมีวัฒนธรรม 


1 FM 96.75 MHz มารีหนองแคน

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle