สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดชัยภูมิ

อำเภอเมืองชัยภูมิ


1 FM 94.50 MHz บ้านผือ

2 FM 89.50 MHz บ้านเล่าสัมพันธ์

3 FM 93.25 MHz แฟมิลี่เรดิโอ
 

 

อำเภอหนองบัวแดง
ผาเกิ้งคู่บ้าน งานกระธูปคูเมือง ลือเลี่ยงผ้าทอมือ ขึ้นชื่อแตงไทย ผลไม้รสเลิศ ถิ่นเกิดต้นน้ำชี มีตำนานบ่อทอง
ท่องแดนไดโนเสาร์ 


1 FM 96.50 MHz คนนางแดด เรดิโอ

 

อำเภอภูเขียว
ภูเขียวเมืองแห่งศาลาพันห้อง หนองน้ำใหญ่ ไม้ตะโกงามล้ำ หม่ำเลิศรสผ้าขิดสดสวย ร่ำรวยอ้อยหวาน


1 FM 98.25 MHz วิเศษประดิษฐ์เรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle