สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เขากระโดงหินแกร่ง แหล่งรวมสกุณา พระพุทธยอดฟ้าประกาศิต สุภัทรบพิตรคู่เมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม


1 FM 95.50 MHz นิวสเตชั่น

2 FM 104.50 MHz ชุมเห็ดเรดิโอ

 

อำเภอพุทไธสง
คูเมืองเก่าแต่โบราณ นมัสการพระเจ้าใหญ่ สุดสวยผ้าไหมไทย แลวิไลบึงสระบัว 


3 FM 96.00 MHz เรดิโอคนลูกทุ่ง

 


อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กู่สวนแดงเด่นสง่า ล้ำค่ากู่ฤาษี ผ้าไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญบั้งไฟ 


1 FM 90.00 MHz บ้านใหม่ เรดิโอ


อำเภอบ้านกรวด
เมืองโลหกรรมลือเลี่อง เครื่องเคลือบโบราณ ตำนานแหล่งหินตัด ทิวทิศน์ช่องโอบกงามตา เขื่อนเมฆาเย็นสบาย
ชายแดนพนมดงรัก
 


1 FM 99.25 MHz บ้านกรวดเวิล์ด

2 FM 105.25 MHz บ้านกรวด เรดิโอ

3 FM 102.25 MHz เพื่อความมั่นคง

4 FM 88.00 MHz คนชายแดน


อำเภอแคนดง

เมืองต้นแคน แดนวัฒนธรรม เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ น้ำพุใสบาดาลดี ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ 


1 FM 102.50 MHz แคนเรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle