วิทยุธรรมะออนไลน์ วัดเทพจุมพล
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 90.75 MHz


วัดเทพชุมพล หมู่ที่ 7 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

โทร. 094-171-6175

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
โดย พระครูพิศาลธรรมปสุต

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle