สถานีวิทยุออนไลน์ พระธาตุพนมห้วยเม็ก วัดธรรมพิทักษ์

วัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

เลขบัญชี วัดธรรมพิทักษ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาห้วยเม็ก เลขบัญชี 020161015277

โทร. 093-320-5679

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
โดย พระมหามีชัย กิจจสาโร

ลิ้งค์ที่สามารถนำไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง : http://radio.esanradio.net:9114

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle