สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดสกลนคร

อำเภอเมืองสกลนคร


1 FM 92.25 MHz ลูกทุ่งไทอีสาน


อำเภอวานรนิวาส

วานรเมืองธรรมะ วัดเสพระตะเคียนใหญ่ หินเหิบไหมมัดหมี่ คอนศรีข้าวเม่าหวาน หนองม่วงงานแข่งเรือ
ม่วนเหลือบุญพระเวสสันดร ออนซอนอ่างเก็บน้ำห้วยโทง
 


1 FM 102.25 MHz ไทวานรเรดิโอ

2 FM 91.75 MHz นานาเรดิโอ

3 FM 90.25 MHz ไทวานรเรดิโอ
 


อำเภอสว่างแดนดิน

แดนดินถิ่นไทย้อ พบพ้อแหล่งโบราณ สืบสานประเพณี มีหนองคูคู่บ้าน ตำนานแดนเมืองเก่า ศาลเจ้าดอนปู่ตา
ปราสาทขอมล้ำค่า ถิ่นคนกล้าวีรชน
 


1 FM 107.25 MHz กู๊ดดรีม เรดิโอ


อำเภอภูพาน

ธรรมชาติหลากหลาย มากมายไม้ผล ภูผายลภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุง 


1 FM 94.50 MHz น้ำพุงเรดิโอ


อำเภอพรรณานิคม

พระธาตุภูเพ็กล้ำค่า ถิ่นผ้าย้อมคราม วัดถ้ำขามร่มรื่น ภาคพื้นกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าภูไท ธรรมะสดใสหลวงปู่ฝั้น 


1 FM 90.50 MHz นครวังยาง เรดิโอ


อำเภออากาศอำนวย

พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง ลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง 


1 FM 100.00 MHz คนเมืองโย้ย

2 FM 92.75 MHz AKD Radio
 


อำเภอคำตากล้า

ดินดำน้ำชุ่ม ปลาชุมข้าวงาม น้ำสงครามยิ่งใหญ่ สาวภูไทสุดสวย เลอล้ำด้วยวัฒนธรรม ถิ่นน้อมนำหลักธรรม


1 FM 100.50 MHz กิตติศักดิ์ เรดิโอ

 

อำเภอนิคมน้ำอูน
แหล่งผลไม้นานา ยางพาราคู่เมือง มุ่งประเทืองธรรมะ


1 FM 88.25 MHz นิคมน้ำอูน เรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle