สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดพิจิตร

อำเภอบางมูลนาก
ลายอขึ้นชื่อ เลื่องลือมะม่วงแผ่น ดินแดนหลวงพ่อหิน ถิ่นข้าวขาวกอเดียว


1 FM 92.50 MHz วทท.วันเบสท์เวย์ เรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle