สถานีวิทยุกระจายเสียง ริมโขงเรดิโอ

FM 99.50 MHz
อ.เืมือง จ.นครพนม 48000

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

ธุรกิจของท่านจะก้าวไกล ด้วยคุณภาพของเรา

ลิ้งค์ที่ใช้สำหรับเอาไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง ----->      http://radio.esanradio.net:9280/;stream

 

 

 

 

 

 

ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 ริมโขง เรดิโอ
FM 99.50 MHz
อ.เมืองนครพนม อ.ธาตุพนม(บางส่วน) อ.เรณูนคร 
อ.ปลาปาก อ.ท่าอุเทน(บางส่วน) อ.โพนสวรรค์(บางส่วน)
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ
คน สปป.ลาว 

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle