สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดชัยภูมิ

อำเภอเมืองชัยภูมิ


1 FM 94.50 MHz บ้านผือ

 

อำเภอคอนสวรรค์
กาหลงคอนสวรรค์ สำคัญพระใหญ่ ผ้าไหมมัดหมี่ มากมีหมอนขิด วิจิตรกระติบสาร ชาวบ้านสุขหลาย
มากมายนกเป็ดน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม
 


1 FM 103.50 MHz ภูธรคอนสวรรค์

 

อำเภอหนองบัวแดง
ผาเกิ้งคู่บ้าน งานกระธูปคูเมือง ลือเลี่ยงผ้าทอมือ ขึ้นชื่อแตงไทย ผลไม้รสเลิศ ถิ่นเกิดต้นน้ำชี มีตำนานบ่อทอง
ท่องแดนไดโนเสาร์ 


1 FM 103.00 MHz คลื่นพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวังชมภู

 

อำเภอภูเขียว
ภูเขียวเมืองแห่งศาลาพันห้อง หนองน้ำใหญ่ ไม้ตะโกงามล้ำ หม่ำเลิศรสผ้าขิดสดสวย ร่ำรวยอ้อยหวาน


1 FM 98.25 MHz วิเศษประดิษฐ์เรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle