วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 2017

สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
แม่มูลไหลผ่าน แหล่งอาหารอินโดจีน งามล้ำเทียนพรรษา กราบไหว้พระแก้วบุษราคัม
สนามบินนานาชาติ นักปราชญ์ลือนาม
 

1 FM 88.25 MHz บัดดี้ เรดิโอ 2 FM 100.75 MHz คู่บุญคนแสนดี
3 FM 89.25 MHz วี.อาร์ แฟมิลี เรดิโอ 4 FM 102.50 MHz เพื่อคุณด้วยหัวใจ
 
5 FM 104.25 MHz ดอนยูง ดงฟ้าห่วน
(ดี.เจ.ยิ้ม อุบล)
6 FM 94.00 MHz นานาชาติปทุมร่วมใจ


อำเภอวารินชำราบ
นมัสการหลวงปู่ชา มีปลาแซบหลาย มากพันธุ์ไม้ดอก บ่งบอกวัฒนธรรม 

1 FM 90.50 MHz สามัคคี เรดิโอ 2 FM 103.75 MHz คลื่นคนฮักดี

 

อำเภอน้ำขุ่น
เขตถิ่นดินดี มีเงาะทุเรียนข้าวโพดหวาน นับล้านนกกระยางขาว ชนเผ่า 3 ภาษา ล้ำค่าอัญมณี ของดีศิลาดำ
งามล้ำน้ำตกตาดไฮ สวยซึ้งในพลาญฮึม

1 FM 97.25 MHz เฮฮาลูกทุ่ง  2 FM 100.50 MHz สหกรณ์


อำเภอสำโรง
ดินแดนข้าวสารหอม ดอกพยอมบานฉ่ำ ลำน้ำผับปลาชุม โอบอุ้มคุณธรรม งามล้ำผ้าไหม เสือเตย 

1 FM 99.00 MHz สวนสยามสำโรง


อำเภอนาตาล
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อล้ำค่า ภูถ้ำทองเด่นสง่า เกาะแก่งงามตา สูงค่าโบราณคดี 

1 FM 107.50 MHz คนนานคร 2 FM 105.50 MHz คนรักชาติ


อำเภอเขมราฐ
ต้นตำหรับลำตังหวาย ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์น้ำใจงาม สุดเขตแดนสยาม มะขามหวานหลากหลาย กล้วยตากรสดี
ประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโขง
 

1 FM 106.25 MHz ชาติเจริญเรดิโอ 2 FM 88.00 MHz บ้านทรายทอง

 

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
เหล่าเสือโก้กยกพระธรรม นำการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจราษฏร์ รัฐ ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม
ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก 

1 FM 89.70 MHz บี บี เอ็น เรดิโอ

 

อำเภอกุดข้าวปุ้น
กุดข้าวปุ้น เมืองอู่ข้าว พระเจ้าใหญ่ขุมคำ งามล้ำผ้าทอ บ้านก่อปอถัก ภูขามงามนัก ประชารักสามัคคี 

1 FM 99.25 MHz คลื่นใจภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า 2 FM 92.50 MHz กลางทุ่งนาเรดิโอ

 

อำเภอบุณฑริก
บุณฑริกบัวขาว ชาวราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำน้ำตก ป่ารกเขาชัน เขากั้นแดนลาว หน้าหนาวปูขน ชลโดมไหลเวียน
ภาพเขียนห้าพันปี
 

1 FM 89.00 MHz บ้านทุ่ง สเตชั่น

 

อำเภอสิรินธร
เจ้าฟ้าประทานนาม งานตำหนักราชสุดา พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังไฟฟ้า ค้าขายไทย - ลาว ตะนะพราวแก่งงาม 

1 FM 101.00 MHz ทีก้าเรดิโอ 2 FM 103.50 MHz หนองเม็ก เรดิโอ


อำเภอน้ำยืน
ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต งามงดพลาญเสือ เหลือเฟืออัญมณี มากมีพืชเศรษฐกิจ แหล่งสถิตนารายณ์
บรรทมสินธุ์ สวยโสภิณถ้ำโยนี
 

1 FM 97.75 MHz วิทยุเพื่อประชาชนคนชายแดน 2 FM 94.25 MHz คนน้ำยืน

 

อำเภอนาจะหลวย
นาจะหลวยรวยน้ำใจ ถิ่นวัฒนธรรม ไทยสี่เผ่า เทพเจ้าภูหมากจอง เนืองนอง น้ำตกถ้ำบักเตว 

1 FM 106.50 MHz เสียงจากนาจะหลวย

 

อำเภอโพธิ์ไทร
สาเฉลียงสูงสง่า หน้าผาสูงชัน มากพันธุ์ผลไม้ โพธิ์ไทรร่มรื่น ชื่นตาชายโขง 

1 FM 99.75 MHz สองคอนนิวเวฟ 2 FM 106.75 MHz ป้องภัย เรดิโอ

 

อ.ตระการพืชผล
ตระการเมืองข้าวหอม พร่ำพร้อมวัฒนธรรม งามล้ำหอไตร พระเจ้าใหญ่วัดศรี มากมีเกลือสินเธาว์
ถิ่นเก่าบ้านขุหลุ เชิดชูพุทธศาสน์ อุดมชาติด้วยพืชผล 

1 FM 101.50 MHz วิทยุตระการพืชผล 2 FM 106.00 MHz วิทยุคนบ้านดอน
3 FM 96.25 MHz ออนซอนชุมชนคนท้องถิ่นเซเป็ดตระการพืชผล

 

อำเภอเขื่องใน
เขื่องในหนองธรรมชาติ ธรรมาสน์สิงห์งามเด่น สุขสงบเย็นบึงเขาหลวง เลอสรวงลำน้ำชี
ไหมมัดหมี่ภูมิปัญญา ปวงประชาพาใฝ่ธรรม
 

1 FM 97.75 MHz สหกรณ์ร่วมใจ อ.เขื่องใน

 

อำเภอศรีเมืองใหม่
ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลงปู่มั่น ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย ลอยล่องแก่งจุการ
งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่
 

1 FM 94.75 MHz โขงเจียมเรดิโอ 2 FM 102.50 MHz คนศรีเมืองใหม่

เลือกคลื่นโฆษณา ตรงเป้าหมาย

สถานีวิทยุภาคตะวันออก

สถานีวิทยุภาคเหนือ