สถานีวิทยุออนไลน์ เสียงธรรมจากเทพารมย์โนนไฮ วัดเทพารมย์โนนไฮ

วัดเทพารมย์โนนไฮ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

โทร. 088-595-1021

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
โดย หลวงพ่อมีปุณณ์ สุพรหมรังสี (พระมหาสุพรหมเมธ สุพรหมรํสี)

ลิ้งค์ที่สามารถนำไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง : http://radio.esanradio.net:7059/live

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle