สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดยโสธร

อำเภอเมืองยโสธร 


1 FM 98.25 MHz วทท.ประชาสังคม

2 FM 106.25 MHz บ้านเฮาเรดิโอ

3 FM 96.75 MHz ก่องข้าวน้อยตาดทอง

4 FM 87.75 วีอาร์พัฒนาเพื่อสังคมยโสธร


อำเภอค้อวัง

ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณีล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์ 


1 FM 99.75 ครูพิณถิ่นอีสาน

2 FM 99.25 ทุ่งหนองห้าง เรดิโอ

 

อำเภอเลิงนกทา
เกษตรกรรมฟูเฟื่อง เมืองนกทาใหญ่ ถิ่นภูไทงามเสิศ ต้นกำเนิดสายธาร งามตระการภูถ้ำพระ แหล่งธรรมะดีเด่น


1 FM 98.25 MHz วคม.คนเมืองเลิง

2 FM 100.75 MHz ฮักแพงเรดิโอ

3 FM 97.50 MHz วีอาร์เรดิโอ

4 FM 96.50 MHz ตำบลสามแยก

5 FM 89.00 MHz วิทยุเพื่อการศึกษา
 

 

อำเภอไทยเจริญ
ถิ่นภูกอย รอยพระพุทธบาท ผ้าสีธรรมชาติทอมือ เลื่องลือโบสถ์ไม้ใหญ่ ลำเซบายไหลผ่าน ลานหินซ้อนภูฮัง 


1 FM 102.00 MHz คนรักถิ่น

 

อำเภอป่าติ้ว
แตงไทยโต แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตสินค้าพื้นเมือง ลือเลื่องพระอาฮาม


1 FM 102.25 MHz เมฆอรุณ

 

อำเภอมหาชนะชัย
มหาชนะชัย พระเรืองไชยลือเลื่อง เมืองแห่งดอกจาน นมัสการพระพุทธบาท ธรรมชาติลำน้ำชี ประเพณีแห่มาลัย


1 FM 101.75 MHz คลื่นมหาชนคนชนะชัย

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle