อีสานเรดิโอดอทเน็ต รับโฆษณาวิทยุ -- ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง Esanradio.net -- 1 วทท.นาคู FM 91.75 MHz จ.กาฬสินธุ์ -- 2 ผู้ผลิตเศรษฐกิจค้อวังยั่งยืน คลื่นเพื่อความมั่นคง FM 99.25 MHz จ.ยโสธร -- 3 CFM FM 96.50 MHz จ.ขอนแก่น -- 4 นาทามเรดิโอ FM 100.50 MHz จ.ร้อยเอ็ด - 5 จตุรพักตรพิมาน FM 102.50 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 6 โมโซ แชลแนล FM 89.00 MHz จ.อุบลราชธานี -- 7 คนลำชี FM 104.75 MHz จ.มหาสารคาม -- 8 ภูธรคอนสวรรค์ FM 103.50 MHz จ.ชัยภูมิ -- 9 คนภูวัว FM 98.25 MHz จ.บึงกาฬ -- 10 วิเศษประดิษฐ์เรดิโอ FM 98.25 MHz จ.ชัยภูมิ
*** สถานีวิทยุในเครือข่าย esanradio.net กรณีที่ไม่สามารถฟังออนไลน์ได้ ให้โทรแจ้งที่ 089-555-5295 เพื่อแก้ไขต่อไป
Module sbahjaoui youtube
Module sbahjaoui memory game
Module sbahjaoui accordion menu

สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เขากระโดงหินแกร่ง แหล่งรวมสกุณา พระพุทธยอดฟ้าประกาศิต สุภัทรบพิตรคู่เมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม


1 FM 95.50 MHz นิวสเตชั่น

 

อำเภอพุทไธสง
คูเมืองเก่าแต่โบราณ นมัสการพระเจ้าใหญ่ สุดสวยผ้าไหมไทย แลวิไลบึงสระบัว 


3 FM 96.00 MHz เรดิโอคนลูกทุ่ง

 


อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
กู่สวนแดงเด่นสง่า ล้ำค่ากู่ฤาษี ผ้าไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญบั้งไฟ 


1 FM 90.00 MHz บ้านใหม่ เรดิโอ


อำเภอบ้านกรวด
เมืองโลหกรรมลือเลี่อง เครื่องเคลือบโบราณ ตำนานแหล่งหินตัด ทิวทิศน์ช่องโอบกงามตา เขื่อนเมฆาเย็นสบาย
ชายแดนพนมดงรัก
 


1 FM 99.25 MHz บ้านกรวดเวิล์ด

2 FM 105.25 MHz บ้านกรวด เรดิโอ

3 FM 102.25 MHz เพื่อความมั่นคง

4 FM 88.00 MHz คนชายแดน


อำเภอแคนดง

เมืองต้นแคน แดนวัฒนธรรม เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ น้ำพุใสบาดาลดี ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ 


1 FM 102.50 MHz แคนเรดิโอ

ภาคตะวันออก

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle