สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น
รักษาประเพณี พัฒนาท้องที่ สร้างสามัคคีในสังคม นิยมประหยัด 


1 FM 87.75 MHz เฟิร์สเรดิโอ

2 FM 96.50 MHz CFM

3 FM 105.50 MHz ทับทิมเรดิโอ
 

 

อำเภอบ้านแฮด
พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่
นำชัยเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก
 


1 FM 100.00 MHz มิตรภาพเรดิโอ

 


อำเภอชนบท
ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว 


1 FM 91.25 MHz สวีทเรดิโอ

2 FM 100.25 MHz รัตนเรดิโอ

 

อำเภอน้ำพอง
ลำน้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่ เลื่องลือไกลสู้งูจงอาจ
ตลาดกลางแห่งพืชผล ยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ
 


1 FM 101.00 MHz มิตรภาพมหาชน


อำเภอชุมแพ

หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา
ผานกเค้าเข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่หลุบ 


1 FM 95.25 MHz เพื่อความมั่นคง

2 FM 90.00 MHz คนเสียงหวาน

3 FM 103.75 MHz ภาณุวัตน์เรดิโอ
 

 


อำเภอแวงใหญ่

แวงใหญ่หม่อนไหมดี สตรีสวย ร่ำรวยน้ำใจ วิสัยทัศน์กว้าง ห่างไกลยาเสพติด ธุรกิจผ้าไหม ช่วยไทยรุ่งเรือง 


1 FM 101.75 MHz ตำบลโนนทอง

 

อำเภอหนองเรือ
หนองเรือตระการ จักสานไม้ไผ่ ไก่ย่างทางพาด ตลาดกะหล่ำ เลิศล้ำเพชรพลอยเจียรไน พระใหญ่ภูเม็งทอง


1 FM 100.75 MHz เอ็นจอยเรดิโอ

 

อำเภอหนองสองห้อง
หนองสองห้องคู่เมือง ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนป่าโนนชาด


1 FM 99.00 MHz CU Radio

 

อำเภอเขาสวนกวาง
ไก่ย่างรสล้ำ ถ้ำกินรี ศรีเมืองแอมโบราณ


1 FM 91.75 MHz วทท.เขาสวนกวาง

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle