สถานีวิทยุกระจายเสียง แมมมอธเรดิโอ

FM 96.75 MHz
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

ออกอากาศ 04.00 - 23.00 น.

คลื่นมิตรภาพ เป็นกลาง สร้างความมั่นคงแห่งชาติ

ลิ้งค์ที่ใช้สำหรับเอาไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง ----->      http://radio.esanradio.net:9116

 

ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 แมมมอธ เรดิโอ
FM 96.75 MHz
อ.นากลาง อ.นาวัง อ.ศรีบุญเรือง
อ.นาด้วง จ.เลย(บางส่วน)
อ.เอราวัณ จ.เลย(บางส่วน) 
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ

ภาคตะวันออก

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle