เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคอีสาน


วิทยุกระจายเสียง จ.กาฬสินธุ์

วิทยุกระจายเสียง จ.ขอนแก่น

วิทยุกระจายเสียง จ.ชัยภูมิ

วิทยุกระจายเสียง จ.นครพนม

วิทยุกระจายเสียง จ.นครราชสีมา

วิทยุกระจายเสียง จ.บึงกาฬ

วิทยุกระจายเสียง จ.บุรีรัมย์

วิทยุกระจายเสียง จ.มหาสารคาม

วิทยุกระจายเสียง จ.มุกดาหาร

วิทยุกระจายเสียง จ.ยโสธร

วิทยุกระจายเสียง จ.ร้อยเอ็ด

วิทยุกระจายเสียง จ.เลย

วิทยุกระจายเสียง จ.ศรีสะเกษ

วิทยุกระจายเสียง จ.สกลนคร

วิทยุกระจายเสียง จ.สุรินทร์

วิทยุกระจายเสียง จ.หนองคาย

วิทยุกระจายเสียง จ.หนองบัวลำภู

วิทยุกระจายเสียง จ.อำนาจเจริญ

วิทยุกระจายเสียง จ.อุดรธานี

วิทยุกระจายเสียง จ.อุบลราชธานี

 

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคกลาง


วิทยุกระจายเสียง จ.ปทุมธานี


วิทยุกระจายเสียง จ.นครสวรรค์

วิทยุกระจายเสียง จ.พิษณุโลก

วิทยุกระจายเสียง จ.พิจิตร

วิทยุกระจายเสียง จ.เพชรบูรณ์

วิทยุกระจายเสียง จ.สุโขทัย

 

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคตะวันออก


วิทยุกระจายเสียง จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยุกระจายเสียง จ.นครนายก

 

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคเหนือ


วิทยุกระจายเสียง จ.เชียงราย

วิทยุกระจายเสียง จ.อุตรดิตถ์

 

เครือข่ายสถานีวิทยุ ธรรมมะออนไลน์

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 101.75
โดย พระครูอุดมวรานุวัตร (สมบัติ มูลนา) 
วัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย 
ธรรมะออนไลน์ เจริญธรรมถาวร
โดย พระธีระพงษ์ ธีรวังโส
วัดบ้านโนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
ธรรมะออนไลน์ ธรรมะสวัสดี
โดย พระครูอุดมวรานุวัตร
วัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย 
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 90.75
โดย พระครูพิศาลธรรมปสุต
วัดเทพชุมพล อ.นายูง จ.อุดรธานี
ธรรมะ วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี
โดย พระปลัดพุทธา สุขิโต
วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
ธรรมะ วัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาท
โดย พระอาจารย์วิชาญ ธัมมะโชโต

วัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาท อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
ธรรมะ วัดป่าชุมชนฟ้าห่วน
โดย พระอาจารย์วิเชียร อุตตโม

วัดป่าชุมชนฟ้าห่วน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 
ธรรมะ สำนักสงฆ์ธรรมธาตุภารีนนท์
โดย พระธรรมปก ธรรมรังษี
สำนักสงฆ์ธรรมธาตุภารีนนท์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ธรรมะ วัดศรีมงคล FM 93.75 MHz
โดย พระสมภพ ปัญญาธโร

วัดโพธิญาณรังสี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
ธรรมะ วัดธรรมพิทักษ์
โดย พระมหามีชัย กิจจสาโร
วัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ธรรมะ เสียงธรรมจากเทพารมย์โนนไฮ
โดย พระมหาสุพรหมเมธ สุพรหมรํสี
วัดเทพารมย์โนนไฮ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle